Delad glädje

Pepparkaksdoft, julmusik, glada skratt, tindrande ögon, julskinka, familj – allt omistliga delar av julen för mig. De framkallar en känsla av trygghet, av värme, av gemenskap.
För det är ju det julen handlar om – att få vara tillsammans och dela glädjen med varandra. För en del just därför så efterlängtad och för andra just därför så svår.

Behovet att vara tillsammans och göra det trevligt och gott för varandra är något alla vi människor behöver och mår bra av. Liknande gemenskapsfester finns i alla länder och kulturer och fastän vi idag har alltfler i vårt land som inte firar jul tror jag de flesta känner igen den betydelse och känsla en så stor och viktig fest ger. På andra håll firar man vid andra tidpunkter, av andra orsaker och med andra festföremål, men känslan är universell och oberoende av varifrån vi kommer. Det är bara traditionerna som skiljer sig åt, förväntan och glädjen är likadana.

En fest ger avbrott i vardagen och ger oss tid att umgås med varandra, den får oss att glömma det tunga och ger oss krafter att orka vidare. Vad som firas är därmed kanske inte alltid lika viktigt som att vi firar. Oberoende av kultur är maten ofta i centrum för festligheterna. Man äter sådant man inte brukar äta till vardags, maten kan vara kopplad till det man firar eller kopplad till den världsdel och det klimat man befinner sig i. Vi äter rätt fet mat till jul, för det var en lyxvara man förr i tiden inte fick så ofta. Med det markerade man att det är fest. På andra håll äter man kalkon eller karp, på södra halvklotet firar en del med stora grillfester ute då det är högsommar där i december.

Att många av världens festligheter är kopplade till den religion som är förhärskande där de firas borde inte få vara ett hinder för delad glädje, också med personer som inte hör till samma religion. För också de flesta religioner är universella till den delen det gäller de mänskliga behoven. Vi behöver varandra och vi mår bra av gemenskap. I en tid av ökade motsättningar i världen hoppas jag vi alla tar till oss julens budskap om gemenskap och samvaro. Kanske genom att bjuda in någon som inte firat jul förut till våra julbord. Vem vet, kanske vi i gengäld får fira för oss nya fester under året som kommer.