Den ljusnande framtid?

De senaste månaderna har jag deltagit i flera seminarier med temat framtid. Framtid har ju alltid funnits, ändå verkar det som den nu känns mer aktuell än tidigare, åtminstone lyfts den upp mer. Vad det beror på är förstås intressant att spekulera i. Kanske den oroliga tid vi lever i, kanske den tekniska utvecklingen som verkar försnabbas exponentiellt eller så kanske det bara råkar vara trendigt just nu.
Det enda vi vet om framtiden och alla prognoser som ställs upp kring det ena och andra är att ingen vet. Vi kan alla bara gissa, mer eller mindre kvalificerat.

 

Av nyfikenhet ställde jag följande fråga till mina vänner på Facebook: ”Hur tror du att världen ser ut 2030?” Helt tydligt engagerar frågan också dem, på kort tid fick jag en mängd svar. Här några plock:

– Jag tror att vi konsumerar mindre. Lite mer ”hippi”, mer självhushåll. Vi byter varor och tjänster. Skola, samhälle och arbetsliv har närmat sig varandra. Människan och robotarna arbetar tillsammans för en bättre värld. Världen är bättre och mera hållbar 2030 än 2018.
– Vi lugnar oss litet med det digitala och blir mera mänskliga. Vi får en värld med större förnuft, en värld där man värnar miljön och ser det som något självklart. De tekniska framsteg som görs används för att framför allt främja klimat och miljö. Vapen kommer inte att finnas i var mans händer. De ungas förnuft bygger på deras insikt om vårt oförnuft. Vi kommer att ha småbruk igen, det lilla blir det stora!

 

Men alla var inte lika optimistiska.
– 2030 är vi mitt uppe i en världsomspännande, galvaniserande kris. Den kan gälla energi, ekonomi, miljö, konflikter, eller en kombination av alla dessa. Den emanerar och eskalerar från ett oväntat och helt oförutsägbar håll – och den blir lika avgörande för framtiden som perioden kring II världskriget (trots att den nya krisen inte alls nödvändigtvis är ett krig).
Därefter stiger en ny världsordning fram – där ganska mycket vi idag tar för givet inte spelar ett skvatt, framför allt de gamla politikerna. Det blir åtminstone spännande.

 

Några funderade på samhällsordningen:
– Ordet kris har tappat sin innebörd då det används på stort som smått. Vi kommer att förlita oss mer på oss själva och grannen och släkten då tron på att ”samhället” ska sörja för vår välmåga börjar naggas i kanten. Korruption, dåligt ledarskap och tvivelaktigt använda skattepengar har fått stort fokus och förgiftar (eller öppnar) vårt sinne. Tron på överheten försvagas med den västerländska antiauktoritära barnuppfostran så någonstans blir vi mindre kontrollerbara, mer benägna att se om vårt eget hus och ifrågasätta allmännyttan. Jag tror att viss survival-egoism kommer att öka men också att vi bryr oss mindre om vad som förespråkas. På gott och ont. En sorts postfolkhems-klansamhälle.

– Pendelrörelser i folkopinonen segrar alltid. När något blir för extremt kommer alltid det sunda förnuftet att segra till slut. Extremism i vilken riktning det än handlar om är det allvarligaste hotet mot en stabil värld i framtiden. Att ta till vara lärdomar från historiska skeden och att kunna ta till oss filosofiska resonemang som lärda personer under många århundraden redan serverar oss på historiens smörgåsbord är av oumbärlig vikt!

– Vi står inför en global digital migration. Folk väljer att ge upp sin nationella identitet, kulturella skillnader avtar och istället väljer man att bekänna färg till olika grupper som delar ens åsikter. Flaggor och nationaliteter betyder inget längre. Det här kommer att ändra demokratin och de etablerade system och processer vi byggt genom århundraden – men hur? Kanske vi får en myriad av olika gruppers olika värderingar som styr? Hur mycket oroligheter växer då fram, intolerans och fördomar? Det kan bli riktigt bra eller så går det riktigt snett. Tiden visar.

 

Så är det – tiden visar. Ingen vet. Tack till alla er som bidragit med era tankar, diskussionen fortsätter!