Planer och genomförande

Hösten är bråda (ansöknings)tider för forskare och i jäktandet slog mig följande tanke: Finns det en konstant effektivitetskvot för att genomföra planer? Om du bokar kalendern full så lyckas du genomföra kanske 70 % av dina planer, medan om du tömmer kalendern för att fokusera på några enstaka saker så tenderar inte dessa heller att genomföras till större utsträckningen än samma effektivitetskvot. I mitt eget fall har jag nämligen märkt att färre planer inte nödvändigtvis innebär att dessa genomförs, medan en fullbokad kalender resulterar i att mycket, men inte allt, blir gjort. Spekulationens slutsats är alltså att en fullbokad kalender gör att det mesta blir gjort, medan den glespackade kalendern kanske leder till att du inte ens lyckades ro i land det du fokuserade på. Vilket alternativ som är bäst för stressnivåerna är förstås en annan fråga.

I syfte att ytterligare fylla på era kalendrar vill jag nu tipsa att FBF ordnar filosoficafé med litteraturvetaren och författaren Nina Björk i Åbo, restaurang Skolan, kl. 17, söndagen 15.10.17. Björk kommer att utgående från sin senaste bok tala om Rosa Luxemburg och drömmen om det röda. Inträdet är fritt och alla är välkomna!