Invandringens följder

Steve-Jobs-iPhone

Steve Jobs. Amerikan, osannolikt framgångsrik utvecklare och frontfigur för Apple Inc. som blev den här planetens högst värderade företag med en lång rad banbrytande produkter. Steve Jobs avled i cancer 2011.

Amerikan? Visst, jo. En kort blick på hans familjehistoria, bara…

Steves biologiska far hette Abdulfattah Jandali. Han var immigrant från staden Homs i Syrien och fick ihop det med Joanne Schieble, av schweizisk/tysk härkomst. En fundamentalistiskt lagd morfar accepterade inte äktenskap och den nyfödda pojken bortadopterades till Paul och Clara Jobs (den nya mamman var armenier, f. Hagopian). Steve fick växa upp i trygga förhållanden där han uppmuntrades och stöddes till självständiga lösningar på olika praktiska problem och utmaningar.

Immigrant, Syrien, Armenien… kan väl inte hjälpas att man kopplar till dagens politiska diskussion i Finland? Kan väl inte hjälpas att man frestas använda ett ultimat exempel på lyckad integration?

Hur kortsynt är inte det tänkande som utgår ifrån att vi inte ska ta emot människor som vill flytta till vårt rymliga land? Hur korkat är det inte att föreställa sig att isolationism är en väg till framgång? Hur själviskt är det inte att stänga ögon, öron och dörrar för dem som har det så mycket sämre ställt än vi själva?

Hur svårt är det att ställa positiva effekter av migration och invandring framför risker och problem?

Hur svårt är det, slutligen, att se hur litet ansvar Finland visar beredskap till och hur osmart vi agerar?