Är bloggen ett bra sätt att nå ut?

Ja, det undrar väl var och en som skriver blogg. Det har vi bakom den här bloggen diskuterat och det funderar vi på i Mariehamn på Medis också. Vi har nämligen alldeles nyss startat ”Medisbloggen” där alla heltidsanställda lärare och några av de övriga anställda också skriver i en gemensam blogg tre dagar i veckan. När de ekonomiska ramarna hela tiden minskar och vi inte längre anser oss ha råd att annonsera är detta ett försök att på andra sätt nå ut till våra kursdeltagare och kanske även till nya människor som inte ännu hittat till Medis kurser.

Det knepiga är väl att sprida budet om bloggen så att antalet läsare växer. Vi har haft en sida på Facebook i flera år redan där vi har gjort PR för kurser och berättat om oss på olika sätt.  Den sidan har över 500 följare, så det finns en potentiell läsarkrets också för bloggen. I en den kan vi nu utveckla resonemangen litet mera och i bästa fall föra en diskussion kring viktiga frågor. Nya blogginlägg lyfts ofta fram på Facebooksidan och på bloggskrivarnas egna Facebooksidor och inne på Medis har vi satt upp anslag om den nya bloggen.

Det ska bli intressant att se om det går att väcka diskussion och få kommentarer till inläggen. Har tyckt mig märka att det inte är så populärt att kommentera blogginlägg. Är det för att det är så mycket enklare att fylla i kommentarsfältet på Facebook eller har folk inte tid att fundera över det de läst och sedan formulera sina tankar? Har en historia från Munsala i minnet. Där frodades folkrörelser av olika slag under första halvan av 1900-talet – ja ända fram till 1970-talet. På böndernas mjölktransport till mejeriet lär det ha funnits en trälåda med tidskrifter. Man hade helt enkelt gemensamma prenumerationer på ideologiska tidskrifter som man kunde låna ur lådan. Där fanns också ett häfte som man förde diskussioner i kring sådant som man hade läst och ville debattera. Det var långt före bloggar och Facebook det och visst kan man längta efter ett liknande engagemang idag. Ett engagemang som gör att man ivrigt diskuterar samhällsfrågor och frågor kring bildning och kultur. Den senaste ivriga debatten på Åland gäller om det skulle vara bättre med svensk tid eftersom man då lättare kunde följa med TV-programmen i Sveriges TV…

Siv Ekström