Ett värdigt liv

Ta hundar till exempel.  Jag tycker det är viktigt att hundarna skall få leva ett hundvärdigt liv, vad det nu sedan betyder för just en speciell ras, och att det är på ägarens ansvar att uppfylla det. Lika som jag tycker att varje människa borde få leva ett människovärdigt liv, vad det sedan betyder för just en speciell människa. Jag har drömmar som andra inte alls drömmer om, eller kanske inte ens förstår, men likväl är de viktiga för mig och bidrar att göra mitt liv människovärdigt för mig.

Mitt jobb är mitt drömjobb,  för någon annan kan det kanske vara rena mardrömsjobbet, men att jobba med fri bildning är det bästa jag vet! Att ha möjlighet att träffa människor, att planera och kunna erbjuda kurser i allt från knyppling, målning, sång och datorkurser – det är det bästa jag kan tänka mig i jobbväg. Att utveckla samarbetet  mellan vuxeninstitut och på sätt kunna erbjuda än bättre kurser och service är något som jag tror och hoppas leder till att instituten kan delta i att många får ett viktigt och rikt  innehåll i sitt liv.

Alla behöver vi i någon mån umgås, prata bort en stund, insupa ny kunskap och se fram emot något. Jag är säker på att den samvaro, de sociala kontakter och den kunskap som den fria bildningen kan erbjuda sina kursdeltagare är en liten del av det som bidrar till deras helhet om ett människovärdigt liv.

Kati Sandelin